Disclaimer

Disclaimer

  • Het terrein van Carwash Bleskensgraaf is voorzien van camera`s
  • U dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen op het terrein
  • In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals u redelijkerwijs mocht verwachten, kunt u dit melden bij info@carwashbleskensgraaf.nl
  • Carwashbleskensgraaf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de wasstraat/wasboxen ongeschikt is of als daarvoor een redelijke grond bestaat
  • Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is
  • Wassen geschied volledig op eigen risico